Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Seeman είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, υπηρεσιών μηχανικού και συμβούλου καθώς και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στα παρακάτω:

  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έμφαση στον ποιοτικό σχεδιασμό και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση κάθε είδους τεχνικού έργου
  • Συμμετοχή στους τομείς της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για την ορθολογική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close