ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όραμα της Seeman είναι να αποτελέσει κύτταρο έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό χώρο στους τομείς των υδατικών πόρων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
Μέχρι σήμερα τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν εκπονήσει, είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως συνεργάτες, έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένα από αυτά:

 • Drought Effects in Vegetation and Soil Degradation in the Mediterranean Countries (EPOCH – ΕU)
 • European Soil Erosion Model (STEP – EU)
 • Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation Planning – MEDROPLAN (EU)
 • Drought and Desertification in the Mediterranean Basin – SEDEMED II (EU)
 • Proactive Management of Water Systems to face drought and water scarcity in islands and coastal areas of the Mediterranean – PRODIM (Interreg IIIΒ – Archimed – EU)
 • Disaster Management, GIS with emphasis on cultural sites – DISMA (ΝΟΕ, EU)
 • LITTORISK – Πρόληψη της διακινδύνευσης έναντι φυσικών κίνδυνων σε θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις παράκτιες περιοχές (ΝΟΕ, EU)
 • PM4WAT – Preventive Maintenance For Water Utility Networks (Leonardo da Vinci – EU)
 • Fresh Water Demand and Use (TECHWARE – Πρόγραμμα SAST MONITOR – EU)
 • Drought-related vulnerability and risk assessment of groundwater resources in Belgium – GroWaDRISK (BELSPO – Belgium)
 • Χωροταξικό πρόγραμμα ρυθμίσεων, έργων και δράσεων για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων των Β. Δωδεκανήσων (ΥΠ.ΕΘ.Ο. / EU – ΙNTERREG II)
 • Ανάπτυξη Λογισμικού για την Εκτίμηση του Πλημμυρικού Κινδύνου (FLAS) (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής)
 • Συγκέντρωση, Αξιολόγηση και Διαγραμματική Παρουσίαση Υδρογραφικών και Υδρολογικών Πληροφοριών στο Σύνολο της Χώρας (Υ.Β.Ε.Τ.)
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Άμεσης Αξιοποίησης του Νερού της Βροχής σε Μικρολεκάνες Απορροής (Γ.Γ.Ε.Τ./Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • Ανάπτυξη Τεχνολογίας Συλλογής των Ομβρίων Νερών σε Μικρολεκάνες Απορροής για τα Νησιά του Αιγαίου (Μ.Ο.Π. ΑΙΓΑΙΟΥ-Υπουργείο Αιγαίου)
 • Υπολογισμός Ημερησίων Παροχών Ποταμού Άνω Αλιάκμονα στις Θ/Μ: Κορομηλιά (Β. Κλάδος) και Νεστόριο (Δ. Κλάδος) (Δ.Ε.Η.)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.Ν.Α.Κ. – Περιφέρεια Κρήτης)
 • Εφαρμογή της Πληροφορικής στον Έλεγχο της Τεχνικής Αρτιότητας και Οικονομικότητας των υπό Πίεση Αρδευτικών Δικτύων (Υπουργείο Γεωργίας)
 • Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διευθέτησης Χειμάρρου Σαρανταπόταμου Αττικής (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ. Αττικής)
 • Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διευθέτησης Ρεμάτων Ποδονίφτη και Πικροδάφνης Ν. Αττικής (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Σύνταξη Προδιαγραφών για Μελέτες και Έργα Προστασίας, Οριοθέτησης, Διευθέτησης και Συντήρησης Υδατορευμάτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Άνυδρα νησιά του Αιγαίου. Αναζήτηση – αξιολόγηση λύσεων και ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη των αναγκών σε νερό (Υπουργείο Αιγαίου)
 • Συνολική Αξιολόγηση Σεναρίων Ανάπτυξης Υδατικών Πόρων Λεκάνης Αποσελέμη Κρήτης (Δήμοι Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών)

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close