ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Seeman παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων που συντελούν στην κλιματική αλλαγή.
Η εταιρεία μας, όντας στελεχωμένη με ανθρώπινο δυναμικό που μελετά για χρόνια τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε έργου και σχεδίου που σχετίζεται με το φαινόμενο αυτό και τις αρνητικές του συνέπειες.

Συγκεκριμένα, η Seeman παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

  • Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα & αστικού τύπου ιλύς (βιοαέριο, RDF, SRF, αποκεντρωμένη θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια)
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και υδατικών πόρων
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Αιολικά πάρκα
  • Υδροηλεκτρικά έργα
  • Μείωση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς των υδατικών πόρων και της γεωργίας
  • Καινοτομία και προληπτικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των φαινομένων της ξηρασίας (π.χ. ελλειμματική άρδευση) και των πλημμυρών (π.χ. Βιώσιμα Αστικά Αποχετευτικά Συστήματα – SuDS)

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close