ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & GIS

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια καταρτισμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο της τοπογραφίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Η SEEMAN είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα για τη διεκπεραίωση κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας. Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών γίνεται κατά την εκπόνηση σχεδόν όλων των μελετών (π.χ. συγκοινωνιακές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές κλπ), καθώς και πάσης φύσεως δραστηριότητας που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της γεωχωρικής ανάλυσης.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της τοπογραφίας και των GIS παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τοπογραφικά διαγράμματα ΕΓΣΑ’87 για κάθε είδους έκταση (οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.α) και για κάθε είδους χρήση (μεταβίβαση ακινήτου, νομιμοποίηση αυθαίρετου κ.α.)
  • Εθνικό Κτηματολόγιο-κτηματογραφήσεις
  • Δορυφορική Γεωδαισία και Ψηφιακή Χαρτογραφία
  • Φωτογραμμετρία
  • Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση