ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Seeman έχει εντάξει στο δυναμικό της και συνεργάζεται με πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων του κατασκευαστικού τομέα. Έμφαση δίνεται στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων με τα πιο σύγχρονα υλικά, αειφορικό σχεδιασμό και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 
Οι αρχές της βιοκλιματικής, η ασφάλεια καθώς και οι «έξυπνες» τεχνολογίες αποτελούν βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε κατασκευαστικού έργου που φέρει εις πέρας η εταιρεία μας.

Συγκεκριμένα παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες όπως:

  • Έκδοση Αδειών Δόμησης & Κατεδάφισης
  • Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων
  • Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού (Ν.4495/2017)
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Στατικές μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Κατασκευές & Ανακαινίσεις κτιρίων
  • Αναπλάσεις αστικού περιβάλλοντος και υπαίθριων χώρων

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close